ವೈದ್ಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ

ವೈದ್ಯ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ

Regular price
$4.99
Sale price
$4.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಈ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯನೊಬ್ಬನು ತಾನು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ನೈತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ನಿರ್ಮಮವಾಗಿ ಆದರೆ ಭಾವಸಹಿತವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾನುಷಿಕ ಅನುಭವಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಲೇಖಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿಜವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳು ನಾಳೆ ನಮಗೂ ನಿಜವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನಗಳು ಬಹಳ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಅನೇಕ ತಲ್ಲಣಗಳು ನಮಗೂ ನಿಜವೆನಿಸುತ್ತವೆ.

ಪುಟಗಳು - 100