ದಿನಚರಿಯ ಕಡೇ ಪುಟದಿಂದ....

ದಿನಚರಿಯ ಕಡೇ ಪುಟದಿಂದ....

Regular price
$3.99
Sale price
$3.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಹೆಣ್ಣಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಮೂಲ ಒಳಗಿನದೇ ಹೊರಗಿನದೇ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡೀಸುವುದಾದರೂ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಅರ್ತತೆಗಳೆರಡೂ ಬೆರೆತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಕಥೆಗಳಿವೆ.

ಸ್ತ್ರೀಲೋಕ ಜಯಶ್ರೀಯವರ ಮುಖ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು . ಇವರ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಲೋಕ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದು ತನಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸರಳವಾದ ವಿರೋಧದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡದೆ ಅದರ ಇತರ ಅಮೂರ್ತ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುತಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ಅದರ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತವಾಗಿದೆ. 


ಪುಟಗಳು: 138