ಜೀನಿ ಪ್ರಕರಣ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ಧನ್ಯಶ್ರೀ

ಜೀನಿ ಪ್ರಕರಣ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ಧನ್ಯಶ್ರೀ

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರೆದವರು: ಸತೀಶ್ ಸಂಜೀವ
ಓದಿದವರು: ಧನ್ಯಶ್ರೀ
ಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ

ವಿಶೇಷಚೇತನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ. ಹೆತ್ತ ತಂದೆಯೇ ವಿಶೇಷ ಮಗುವಿನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದರೆ, ಅವಳ ಗತಿಯೇನು? ಅಮ್ಮನಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಯಾರಿಗೂ ಜಗ್ಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲ ಯಾಕಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿತೋ ಇದು ಎನ್ನು ಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಳ್ಮೆ ಕಲೀಬೇಕಲ್ಲವೆ ನಾವು? 

 

ಜೀನಿ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.