ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ

ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ

Regular price
$5.99
Sale price
$5.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರಹಗಾರರು: ಜೋಗಿ

ಪ್ರೀತಿ ಒಂದು ಭಾವನೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಲೋಭ ಎಂಬ ಆರು ವೈರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ? ಕಾಮವೇ? .. ಮೋಹವೇ ?

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ. ಅದು ಆಗದೆ ಹೋದರೆ

ಪ್ರೀತಿಸುವವರನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಡಿ