ತಂದೆತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ

ತಂದೆತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ

Regular price
$5.99
Sale price
$5.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರಹಗಾರರು: ಜೋಗಿ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀನು ಏಕಾಂಗಿ. ನೀನು ಅಸಹಾಯಕ. ನೀನು ತಬ್ಬಲಿ. ನೀನು ಒಂಟಿ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ! ಯಾಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ !!

ತಂದೆ ತಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲ