ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಮ್ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ವೀರೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಗನೂರು

ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಮ್ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ವೀರೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಗನೂರು

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರೆದವರು: ವೀರೇಶ ಹಿರೇಮಠ
ಓದಿದವರು: ವೀರೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲಿಗನೂರು
ಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ

ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ತೋರಬೇಕು. ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಜನ್ಮ ಪಾವನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ತೃಪ್ತಿ, ಬೇರಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕದು.

ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಮ್ ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.