ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಚ್ ಪಕ್ವಾನ್ನ

ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಪಂಚ್ ಪಕ್ವಾನ್ನ

Regular price
$4.99
Sale price
$4.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರಹಗಾರರು: ಪ್ರಾಣೇಶ್

ಬೀಚೀ ಪ್ರಾಣೇಶರ ಬರಹಗಳಿಂದಾರಿಸಿದ ಈ ನುಡಿ-ಮುತ್ತುಗಳ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ವೈಚಾರಿಕತೆಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿಯುವ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಮಾತುಗಳಿವೆ, ನಗೆಯ ಹೊನಲನ್ನು ಚಟ್ಟನೇ ಚಿಮ್ಮಿಸುವ ಚಾಟೋಕ್ತಿ, ವ್ಯಂಗ್ಯೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ. ಹೊಸ ವಿಚಾರಧಾರೆಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ನುಡಿದೀಪಗಳಿವೆ. ನೋವಿನನುಭವದಿ ಕರುಳ ಕರಗಿಸುವ, ಮನ ಮೆಚ್ಚಿ ಅಹುದಹುದೆನ್ನುವ ಅನುಭವಾಮೃತ ವಾಣಿಗಳಿವೆ, ಜೀವನದ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆ, ವಿಷಾಧಗಳನು ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ನುಡಿಗಟ್ಟನ್ನು ನೀಡುವ ನವಿನೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಕಿರು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಿದರ್ಥವನು ಹೊಮ್ಮಿಸುವ ನವಿರೋಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಹೊಸನಗೆಯ ಪಂಚ್‌ಗಳಿವೆ.