ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 2

ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 2

Regular price
$2.99
Sale price
$2.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರಹಗಾರರು: ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್

ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾಗದವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಭಾಷೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕತೆಗಳು, ಅವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಆ ಸಮಾಜಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕತೆಗಾರ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಐವತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ""ಕಥಾ ಜಗತ್ತು"" ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರ ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹತ್ತು ಕತೆಗಳು: 11. ವಾದಿಸ್ಲಾರೇಮೋಂತ್ ಅವರ “ಸಾವು” 12. ಗ್ರೇತ್ಸಿಯಾ ದೆಲೆದ್ದಾ ಅವರ “ಬೂಟುಗಳು” 13. ಸಿಗ್ರಿದ್ ಉಂದ್ ಸೆತ್ ಅವರ “ಒಡಲಾಳ” 14. ಥಾಮಸ್ ಮಾನ್ ಅವರ “ಬಾಲಪ್ರತಿಭೆ” 15. ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ಲೀವಿಸ್ ಅವರ “ಹಂಬಲ” 16. ಜಾನ್ ಗಾಲ್ಸ್ ವರ್ದಿ ಅವರ “ಆ ಹೆಂಗಸು” 17. ಇವಾನ್ ಬುನಿನ್ ಅವರ “ಆಘಾತ” 18. ಲುಯಿಜಿ ಪಿರಾಂಡೆಲೊ ಅವರ “ಯುದ್ಧ” 19. ಲುಯಿಜಿ ಪಿರಾಂಡೆಲೋ ಅವರ “ಇಳಿವಯಸ್ಸು” 20. ರೋಜರ್ ಮಾರ್ತಿನ್ ದು ಗಾರ್ ಅವರ “ತಾಯಿ-ಮಗಳು”