ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 5

ಕಥಾ ಜಗತ್ತು - 5

Regular price
$2.99
Sale price
$2.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರಹಗಾರರು: ಎಸ್ ದಿವಾಕರ್

ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾಗದವರು ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ, ಭಾಷೆಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕತೆಗಳು, ಅವು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಆ ಸಮಾಜಗಳ ಪರಿಚಯವೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕತೆಗಾರ ಎಸ್.ದಿವಾಕರ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಪಂಚದ ಐವತ್ತು ಕತೆಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ""ಕಥಾ ಜಗತ್ತು"" ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಅದರ ಐದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹತ್ತು ಕತೆಗಳು: 41. ಹೇನ್ರಿಶ್ ಬ್ಯೋಲ್ ಅವರ “ಸೇತುವೆ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ” 42. ಹೇನ್ರಿಶ್ ಬ್ಯೋಲ್ ಅವರ “ನಗುವವನು” 43. ಹೇನ್ರೀಶ್ ಬ್ಯೋಲ್ ಅವರ “ನನ್ನ ದುಬಾರಿ ಕಾಲು” 44. ಪ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವ್ಹೈಟ್ ಅವರ “ಬೆಳದಿಂಗಳ ಹಕ್ಕಿಗಳು” 45. ಸಾಲ್ ಬೆಲೋ ಅವರ “ತಂದೆಯಾಗಲಿರುವವನು” 46. ಐಸಾಕ್ ಬಾಷೆವಿಸ್ ಸಿಂಗರ್ ಅವರ “ಪ್ರೇತದರ್ಶನ” 47. ಜೆಸ್ಸಾ ಮಿಲ್ಲೋತ್ಸ್ ಅವರ “ಮರಳಿ ಬಂದಾಗ” 48. ಎಲಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾನೆಟಿ ಅವರ “ಪ್ರೀತಿ” 49. ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೇಸ್ ಅವರ “ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಾಡುವ ಮೂವರ ಕಹಿ ಅನುಭವ” 50. ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ಗಾರ್ಸಿಯಾ ಮಾರ್ಕೇಸ್ ಅವರ “ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೇ ಇಲ್ಲ”