ಸೋತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

ಸೋತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಿಟುಕಿಸುವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ

Regular price
$4.99
Sale price
$4.99
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ದಿವಾಕರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನೋದುವಾಗ ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕವಿ ಬೊರಿಸ್ ಪಾಸ್ತರ್ನಾಕನ ಈ ಸಾಲುಗಳು ನೆನಪಾದವು:

ಖಾಲಿ ಬಿಡು ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ
ಆದರೆ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಲ್ಲ

ಅವರ ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದವೂ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಕೃತಕವಾದುದಲ್ಲ. ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ವಹಿಸುವ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಿಶ್ವದ ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಳವಾದವರನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.

- ಎಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್

-- ಕನ್ನಡದ ಕಾವ್ಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆಯಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ.

- ನರೇಂದ್ರ ಪೈ

ಪುಟಗಳು: 72