ಶಕುನಿಯ ಅಂತರಾಳ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ಬಿಂದು ಅವಧಾನಿ

ಶಕುನಿಯ ಅಂತರಾಳ (ಆಡಿಯೋ ಕತೆ) - ಓದಿದವರು: ಬಿಂದು ಅವಧಾನಿ

Regular price
$0.00
Sale price
$0.00
Regular price
Sold out
Unit price
per 
Shipping does not apply

ಬರೆದವರು: ಮಹೇಶ್ ಎಸ್. ಎಸ್. 
ಓದಿದವರು: ಬಿಂದು ಅವಧಾನಿ
ಕತೆಯ ಪ್ರಕಾರ: ಸಾಮಾಜಿಕ

ಯಾವ ಯುಗವಾದರೇನು? ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣನೇ. ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಮಮತೆ ಒಸರುವ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಬೇಕೋ? ತನ್ನ ಕುಲನಾಶಕ ಎಂದು ಶಪಿಸಬೇಕೋ?

ಶಕುನಿಯ ಅಂತರಾಳ ಈಗ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಲ್ಯಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.