Collection: ಡಾ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ಮೇರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಡಾ. ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ 20 ಇಬುಕ್ಸ್ ಈಗ ಓದಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ ಗಳಲ್ಲಿ.

"ಕಾರಂತರು ಹೊಸ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕಥನಕಾರರು. ಕೇವಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳ ಕಥನಕಾರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ 1957ರ ನೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ಮೇಲಿನ ನೂತನ ನಾಗರಿಕತೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ  ವಿವರಿಸುವುದು ಕಾರಂತರ ಮರು ಓದಿನ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ"

- ಎಸ್.ಆರ್.ವಿಜಯಶಂಕರ, ವಿಮರ್ಶಕರು

ಕಾರಂತರ ಇಬುಕ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿದೆ:

64 products
 • ಬೆಟ್ಟದ ಜೀವ
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಮರಳಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಹುಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $15.99
  Sale price
  $15.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಆಯ್ದ ಪತ್ರಗಳೂ ಚಿತ್ರ(ಣ)ಗಳೂ (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ನಾನು ಕಂಡ ಕಾರಂತರು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ನಾನು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $9.99
  Sale price
  $9.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ವಾಙ್ಮಯ ವೃತ್ತಾಂತ (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $10.99
  Sale price
  $10.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕಿನ್ನರಲೋಕ (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಕೃತಿ ಕೈಪಿಡಿ (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $4.99
  Sale price
  $4.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬರಹಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $7.99
  Sale price
  $7.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಆಯ್ದ ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಳು (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಚಿಣ್ಣರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಭಾಗ - 1 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಚಿಣ್ಣರ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಂತರು ಭಾಗ - 2 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $5.99
  Sale price
  $5.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 1 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 2 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಿಂದ ಸಂಪುಟ 3 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $11.99
  Sale price
  $11.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 8 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 7 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 6 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 5 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 4 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out
 • ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರ ಲೇಖನಗಳು ಸಂಪುಟ - 3 (ಇಬುಕ್)
  Regular price
  $6.99
  Sale price
  $6.99
  Regular price
  Unit price
  per 
  Sold out